logo bf fund

 BT Fund

image 10

Welkom op de website van de Brancheorganisatie van Toezichthouders in de Funderingsbranche, kort gezegd BT Fund. Deze branchevereniging is op 13 augustus 2011 opgericht op initiatief van drie vooraanstaande partijen in deze branche.

Met het oprichten van deze brancheorganisatie worden een drietal hoofddoelen nagestreefd, te weten:

- Het vakinhoudelijke continu verbeteren van de dienstverlening
- Informatie verstrekken over en naar buiten treden als   vertegenwoordiger van de branche
- Fungeren als aanspreekpunt voor de branche

Zowel bedrijven als natuurlijke personen kunnen zich aansluiten bij deze organisatie. Bedrijven tonen hiermee aan dat zij zich willen conformeren aan de normatieve doelstellingen van de organisatie en personen kunnen zich, na opleiding en behalen van een diploma, laten registreren als Gediplomeerd Toezichthouder Funderingstechnieken. D.m.v. een dergelijk register wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd.

Aanmelden

U kunt u bij de brancheorganisatie aanmelden, via het formulier of door contact met ons op te nemen.


Opmerkelijk

Zie onze pagina Opmerkelijk, voor de laatste bijzondere nieuwtjes.

Verder informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de diverse pagina’s van deze website.

bob

In samenwerking met BOB. Klik hier voor opleidingen

bob

In samenwerking met CUR Bouw en infra